ADVIES BIJ VERZEKEREN

Er bestaan vele manieren van handel drijven zoals fysieke bevoorrading, traditionele klantbediening en handel via internet. Dit betekent vele transportbewegingen en een grote diversiteit in trajecten; over de hele wereld. Al die transportbewegingen brengen risico’s met zich mee.

Ook een zorgvuldig vervoerder kan niet altijd voorkomen dat schade aan de door hem vervoerde lading ontstaat.

Welke risico’s lopen goederen onderweg? Wie draagt deze risico’s, de afzender, de ontvanger, de vervoerder, de expediteur of andere belanghebbenden bij de goederen?

Zijn risico’s te beperken? Middels preventie? Door het afsluiten van een verzekering? Wat zijn de gevolgen voor een bedrijf als zich een grote schade voordoet? Komt de bedrijfscontinuïteit in gevaar?

Belangrijk voor de beantwoording van deze vragen zijn onder anderen de afspraken die partijen maken, wetgeving en verdragsregels, leveringsvoorwaarden en internationale leveringscondities die van toepassing zijn op het transport.

WIJ: 

maken de risico’s inzichtelijk

EN 

zoeken mee naar een passende verzekering die aansluit bij de individuele verzekeringsbehoefte van elk bedrijf. Of het nu gaat om een aansprakelijkheidsverzekering voor de vervoerder dan wel een goederenverzekering voor de ladingbelanghebbende.

Duidelijkheid voordat goederen vervoerd worden; over zowel het risico als over de verzekering.