OPLEIDING

VOOR ASSURANTIETUSSENPERSONEN verzorgen wij maatwerkopleidingen voor verkoopadviseurs en schadebehandelaars. Verzekeren van transport vereist de juiste kennis bij de juiste persoon. Uw adviezen aan uw klant duidelijk uitleggen en onderbouwen met steekhoudende argumenten is onderdeel van de eisen die uw zorgplicht aan u stelt. Of het nu gaat om de behandeling van claims dan wel de advisering omtrent verzekeren.

De juiste transportverzekering en de juiste pro-actieve handelingen vóór en in geval van schade dragen bij aan de bedrijfscontinuïteit van uw klant. Dit, in combinatie met een optimale klantbediening binnen de kaders van uw zorgplicht als assurantietussenpersoon heeft bij ons prioriteit.

VOOR TRANSPORTBEDRIJVEN EN LADINGBELANGHEBBENDEN verzorgen wij maatwerkopleidingen voor medewerkers die bedrijfsrisico’s beoordelen en verzekeren en voor medewerkers die claims behandelen. Zodat u inzicht heeft in uw risico’s en zelf kunt beslissen wat u wilt verzekeren. Indien zich dan toch een schade voordoet weet u welke informatie voor u en uw verzekeraar belangrijk is. Ook weet u of het mogelijk is de door uw klant of uzelf geleden schade te verhalen op de veroorzaker van de schade.

WIJ: 

 • helpen verkoopadviseurs de juiste vragen te stellen zodat zij uw klant een passende verzekering kunnen adviseren;
 • bieden een stappenplan voor de behandeling van claims zodat pro-actief de juiste informatie kan worden verzameld;
 • wijzen u de weg in belangrijke wet- en regelgeving in het vervoerrecht. Zowel in de algemene als ook de meer specifieke onderliggende voorwaarden voor bepaalde branches;
 • leggen de betekenis uit van diverse vervoersdocumenten zoals de vrachtbrief en het cognossement. Vooraf realiseren partijen zich vaak niet welke informatie deze documenten allemaal bevat. Informatie die in geval van schade cruciaal is;
 • bespreken de knelpunten die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk aan de hand van vele praktijkvoorbeelden en leggen u daarbij passende oplossingen voor, daarbij rekening houdend met de actuele kennis en vragen van de deelnemers.

Binnen onze bestaande opleidingen Aansprakelijkheid Verzekerd InTo Transport en Goederen Verzekerd InTo Transport  bieden wij diverse modules aan zoals:

 • AVC / CMR
 • Vervoersmodaliteiten en Multimodaal Vervoer
 • De Expediteur
 • Opslag, Physical Distribution, Nekovri voorwaarden en LSV 2014
 • Goederenbelang
 • Zorgvuldig in Zorgplicht

Naast onze bestaande opleidingen bieden wij ook WORKSHOPS aan zoals:

 • Faillissement groot warenhuis: uw wake up call!
  De gevolgen van dit faillissement verspreiden zich als een olievlek. Wellicht wordt een klant van u geraakt. Had u uw klant kunnen behoeden? Moet u zich dat afvragen en leren van de actualiteit? Wij vinden van wel. Uw zorgplicht vraagt voortdurende alertheid van u en adequaat handelen. Een gewaarschuwd adviseur telt voor 2. Deze workshop helpt u de adviseur te zijn die verschil maakt! Zorgplicht en klantbelang worden feilloos op elkaar uitgelijnd.

De opsomming is een beperkte weergave van onze modules en workshops. Bel of mail ons indien het onderwerp dat uw interesse heeft er niet bij staat. In overleg met u maken wij van opleiding een maatpak voor uw organisatie.